Z Javornika przez Góry Rychlebskie i Złote


Foto : K. Parkitny. Zdjęcia trasy opisanej tutaj.


Foto : J. Rykała. Zdjęcia z trasy opisanej tutaj.


Foto : Z. Karoński. Zdjęcia z trasy opisanej tutaj.


Foto : P. Zaremba


Foto : W. Strąk