Świąteczny rajd rowerowy w stulecie odzyskania niepodległości


Foto : K. Parkitny


Foto : Z. Karoński