Podró do krainy rododendronów hrabiego Ludwika Karola von Ballestrema


foto : K. Parkitny


foto : J. Bernat