Święto Różanecznika 2019 w Pawełkach


Foto : K. Parkitny


Foto : Z. Karoński