Z Bolesławowa przez Śnieżnik do Kletna


Foto : K. Parkitny. Trasa opisana tutaj


Foto : Z. Karoński. Trasa opisana tutaj


Foto : J. Rykała. Trasa opisana tutaj


Foto : P. Zaremba


Foto : W. Strąk