Ze Straconki do Czernichowa przez Czupel


Foto : K. Parkitny. Zdjęcia z trasy opisanej tutaj


Foto : Z. Karoński. Zdjęcia z trasy opisanej tutaj.


Foto : J. Rykała. Zdjęcia z trasy opisanej tutaj


Foto : B. Zaremba


Foto : K. Kardacz