Z Wisły w Pasmo Czantorii i Stożka


Foto : K. Parkitny. Zdjęcia z trasy dokumentowanej tutaj.


Foto : J. Rykała. Zdjęcia z trasy dokumentowanej tutaj.


Foto :  Z. Karoński. Zdjęcia z trasy dokumentowanej tutaj


Foto : P. Zaremba