Z Lipovej do Jesenika i na Serak


Foto : K. Parkitny. Fotoreportaż z trasy prezentowanej tutaj.


Foto : J. Rykała


Foto : W. Strąk


Foto : P.Zaremba