Ze  Szczawnicy na okoliczne szlaki


Foto. : K. Parkitny. Szczegóły trasy tutaj.


Foto : Z. Karoński