Z Przełęczy Walimskiej przez Wielką Sowę


Foto : K. Parkitny


Foto : J. Rykała


Foto : P. Zaremba


Foto : W. Strąk