Spotkanie Katolickiego Klubu Turystyki Aktywnej na progu lata i jesieni 2023 r.


Foto : Z. Karoński


Foto : K. Parkitny