Zakopane – 11.09.2021 r.

Zakopane, z dobiegającymi do jego granic szlakami turystycznymi, stanowi doskonałe miejsce niemal dla wszystkich pragnących posmakować wysokogórskiej przygody. Gdy dodatkowo sprzyja pogoda, a dowolność wyboru wędrówki nie stwarza ograniczeń, można w pełni zrealizować poczynione plany i poczuć pełnię satysfakcji z aktywnie spędzonego dnia. Zapewne takim właśnie czasem była była sobota  11 września i bez wątpienia bardzo wielu turystów tak myśląc, postanowiło dotrzeć pod Tatry. Stąd jedynym dyskomfortem towarzyszącym spacerom był tłok na szlakach, a czasem – jak przy podejściu na Giewont, długie oczekiwanie w kolejce. Mimo tej niedogodności, dało się posmakować pięknych tatrzańskich pejzaży, o czym świadczą zamieszczone w autorskich galeriach fotografie.

zakopane_2021_min_1

Informacje przekazane przed wyjazdem :

W wielu sferach naszej aktywności, czy to prywatnej, czy zawodowej, staramy się wrócić do stanu sprzed pandemii. Jednak nie jest to łatwe, gdyż nieprzewidywalność wydarzeń, na które nie mamy wpływu, burzy plany i zamierzenia nierzadko z dnia na dzień. Tym niemniej, ostrożnie i z poszanowaniem odpowiedzialności i troski o wspólne dobro spróbujmy i my powrócić na na górskie szlaki, w formule tradycyjnych, grupowych wyjazdów. Póki co, taka formuła zbiorowego przejazdu autobusem w świetle obowiązujących prawnie ograniczeń niesie wiele dwuznaczności w rozumieniu obowiązujących przepisów, gdyż nie mieści się w definicji publicznego transportu osób, a na transport prywatnymi środkami komunikacji powyżej siedmiu osób nadal nałożone są restrykcje sanitarne. Ponadto, należy pamiętać, że wyjeżdżając tak jak dotychczas, nie stanowimy żadnej zorganizowanej instytucjonalnie zbiorowości, reprezentowanej przez umocowaną funkcjonalnie osobę, czy stowarzyszenie. KKTA nie stanowi żadnego podmiotu w rozumieniu istniejących przepisów i regulacji administracyjnych, będąc co najwyżej koordynatorem woli  samodzielnie decydujących o wyborze środka komunikacji uczestników przejazdu do wskazanego celu. W rozumieniu ogólnie przyjętych definicji, nie jest również organizatorem, a wyjazd nie mieści się w kategorii zbiorowej wycieczki, czy jakkolwiek rozumianej imprezy rekreacyjnej. W związku z tym, aby zadośćuczynić niejednoznacznym regulacjom porządku sanitarnego, osoba decydująca się na wyjazd zostanie zobowiązana do podpisania deklaracji o posiadaniu covidowego paszportu szczepienia lub ozdrowieńca, w formule złożenia jedynie podpisu przy swoim nazwisku wprowadzonym do listy pasażerów autobusu. Poza służbami sanitarnymi i państwowymi, nikt nie ma prawa do żądania ujawnienia innych danych wrażliwych, więc tylko takie rozwiązanie oparte na formule złożenia oświadczenia, eliminuje – jak sądzę – obowiązek ograniczenia limitu miejsc w autobusie i konieczność nakładania maseczek w czasie przejazdu. Zatem, decyzja o skorzystaniu ze wskazanego środka transportu, pozostaje jednoznaczna z akceptacją tego wymogu.

A co do meritum, proponuję tradycyjny dla kończących się wakacji wyjazd do Zakopanego. Zrealizujemy go analogicznie jak w latach poprzednich, to jest z dojazdem w rejon dzielnicy Bystre, na zatokę przystankową położoną w okolicach skrzyżowania ulic Oswalda Balzera i Mieczysława Karłowicza, skąd po niespełna 20-to minutowym spacerze można podejść do węzłów szlaków turystycznych w Kuźnicach. Na czas wędrówki pozostanie do dyspozycji 9 godzin. Miejscem zbiórki w drogę powrotną będzie  parking, ze stojącym tam przez cały dzień autobusem, który zaparkuje na jednej z zatok postojowych położonych przy Alei 3 Maja, nieopodal Ronda Solidarności. To niemal centrum Zakopanego, o optymalnej dostępności dotarcia z rożnych kierunków, jak również z końcowych przystanków BUS-ów, z których także można było skorzystać wyruszając lub wracając spoza granic miasta.

Nie sugeruję konkretnych propozycji tras, gdyż doświadczenie podpowiadało, że taka formuła dojazdu wyzwala mnóstwo własnej inicjatywy i pozwala najlepiej sprostać oczekiwaniom oraz zastanym na miejscu warunkom. To rozwiązanie w pełni dotychczas się sprawdzało. Pomocą w podjęciu decyzji mogą służyć : plan Zakopanego oraz mapy Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dodatkowo, otwierając portale : mapy.cz lub mapę szlaków turystycznych, można przed wyjazdem łatwo i szybko wyznaczyć trasę spaceru, uzyskując wszystkie niezbędne informacje o jej przebiegu.

Planując dzień pamiętajmy jednak o bezpieczeństwie i liczmy się z własnymi możliwościami tak, by w porę wrócić na umówioną godzinę odjazdu autobusu. Nie zapominajmy o niezbędnym wyposażeniu dla wysokogórskiej wędrówki, prawdopodobieństwie nagłych zmian pogody i warunków terenowych na szlakach. Pomocą w odpowiednim przygotowaniu mogą służyć aktualizowane codziennie informacje publikowane przez TOPR oraz Portal Tatrzański.

Z Blachowni wyjedziemy o godzinie 4.00, z pod kościoła parafialnego przy ulicy Sienkiewicza. Godzinę odjazdu autobusu z Zakopanego ustali kierowca przed opuszczeniem pojazdu przez podróżujących.

Podobnie jak przy poprzednich wyjazdach w góry informuję, że KKTA jest jedynie koordynatorem procedur logistycznych związanych z przygotowaniem projektu, w zakresie zapewnienia transportu i przekazania niezbędnych informacji, co do optymalnego zagospodarowania dnia. Informujący o wyjeździe nie zapewnia opieki przewodnika turystycznego lub pilota, ani licencjonowanego opiekuna grupy. Z formalnego punktu widzenia, wszyscy wyjeżdżają indywidualnie, nie uczestnicząc w przedsięwzięciu mającym charakter imprezy instytucjonalnie zorganizowanej, a współdzieląc jedynie koszty transportu. Za bezpieczeństwo i konsekwencje związane ze zdarzeniami losowymi, każdy wyjeżdżający odpowiada osobiście. Kwestie ubezpieczenia, posiadania polisy i zakresu jej działania, pozostają w gestii własnych decyzji. Świadczący usługi transportowe obejmuje swoją polisą ubezpieczeniową pasażerów w zakresie oferowanej usługi. Opis zamieszczony na blogu zawiera informacje o odwiedzanej okolicy oraz praktyczne wskazówki ułatwiające sprawną organizację planowanych przedsięwzięć i efektywne poruszanie się w terenie.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w wyjeździe jest równoznaczne ze znajomością treści tego wpisu, oraz z wyrażeniem zgody na przedstawione warunki.

 zakopane_2021_min

 

 

Share Button
Ten wpis został opublikowany w kategorii Sport i turystyka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.